Kontakt i godziny przyjęć

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

godziny przyjęć (pok. 212, 213):

poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00 (przerwa 12:00 - 12:30)

soboty zjazdowe: 9:00 - 14:00 

email: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl

tel.: 243672154 lub 243672152

tel.: 607562301 lub 243672223 (kierownik  Dziekanatu)

tel.: 243672213 (z-ca kierownika Dziekanatu)

Skład osobowy Dziekanatu

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski

Prodziekan ds. studiów

Prodziekan ds. studiów
dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni