Zmarł dr hab. inż. Waldemar Kurowski

Zmarł dr hab. inż. Waldemar Kurowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 września 2022 roku zmarł w wieku 84 lat Ś. P. dr hab. inż. Waldemar Kurowski, wieloletni nauczyciel akademicki Instytutu Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

Pełnione funkcje:

  • Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji

Odznaczenia:

  • Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 

Pedagog i szanowany wychowawca młodzieży akademickiej, uczynny i serdeczny Kolega.

nekrolog W. Kurowski