VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone” - relacja

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone” - relacja

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2023 r., w Płocku, odbyło się VI Forum Budowlane „Budownictwo zrównoważone” organizowane przez Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Forum Budowlane jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 2010 roku. Od pierwszej swojej edycji było i jest formą promocji osiągnięć budownictwa, platformą dyskusji naukowych, popularyzacji technologii i umiejętności istotnych dla inżynierów budownictwa. Dla całego Powiatu i Miasta Płocka było zawsze okazją do pokazywania osiągnięć w sferze utrzymania zabytków, rozwoju infrastruktury oraz przedyskutowania różnych problemów związanych z rozwojem.

W ramach tegorocznego Forum odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Wyzwania współczesnego budownictwa” oraz konferencja „Usprawnianie procesu inwestycyjnego w budownictwie” organizowana wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, połączona z VII Regatami Żeglarskimi o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB. Dodatkowo, w trakcie wydarzenia, zorganizowane zostały Warsztaty inżynierów budownictwa oraz Wystawa motoryzacyjna „Gwiazdy budownictwa”. Ogółem odbyły się trzy sesje o różnych tematach wiodących, związanych z osiągnięciami nauki, techniki i praktyki budowlanej.

Tematykę konferencyjną Forum w skrócie stanowiły: budownictwo energooszczędne, zastosowanie tomografii komputerowej w budownictwie, neutralność klimatyczna materiałów budowlanych, budownictwo prefabrykowane i modułowe, problemy naukowe inżynierii przedsięwzięć budowlanych, itp.

VI FB

Rozpoczęto czterema bardzo interesującymi zagadnieniami: realizacją kompleksu Olefiny III w Płocku (ref. Paweł Maciejewski – ORLEN S.A.), problematyką BIM w kształceniu inżynierów (ref. Andrzej Borkowski – WGiK PW), współczesnymi metodami organizacji prac i technologii budowy mostów składanych w warunkach eksploatacji cywilnej (ref. Alicja Ostrowska – WILiG WAT) oraz zagadnieniami neutralności klimatycznej materiałów budowlanych (ref. Joanna Nowaczyk – Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”).

VI FB

W drugiej sesji problemowej przedstawiono zagadnienia: analizy optymalizacyjnej stopnia zbrojenia zginanych elementów żelbetowych o przekroju rzeczywiście teowym (ref. Artur Kiljan – WBMiP PW), wpływu popiołów lotnych na odporność napowietrzonych zapraw w połączonych warunkach niszczenia (ref. Monika Jaworska-Wędzińska – UTH Radom), zastosowania przemysłowej tomografii komputerowej (CT) do wspomagania badań materiałów geopolimerowych (ref. Karol Prałat WBMiP PW). Następnie, w ramach Warsztatów inżynierów budownictwa, odbyły się prelekcje: „Nowoczesne technologie pomiarowe wykorzystywane w przemyśle 4.0” (ref. Tomasz Zawilski, Wojciech Chudy – ITA Sp. z o.o.) oraz „Rozwiązania FUNKE Polska dla zrównoważonej gospodarki wodą deszczową i roztopową.: Innolet , D-Rainclean oraz D-Raintank 3000” (ref. Robert Błażejak, Anna Szymczyk, FUNKE Polska).

VI FB

Po południu w ramach konferencji „Usprawnianie procesu inwestycyjnego w budownictwie” odbyło się sześć prezentacji dotyczących: wsparcia rozwoju regionu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – od pomocy finansowej dla gmin i powiatów do realizacji inwestycji własnych Województwa (ref. Tomasz Kominek – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), wykorzystania BIM-u, jako głównego komponentu cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego (ref. Andrzej Borkowski – WGiK PW), problemów i wyzwań w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ref. Sławomir Pietera – eko-projektowanie.com.pl), wykorzystania nowoczesnych technologii w kształtowaniu wyrazu architektonicznego budynków – zielone elewacje (ref. Justyna Janiak – WBMiP PW), wybranych problemów utrzymania stanu technicznego obiektów zabytkowych (ref. Radosław Sekunda – MOIIB). Na zakończenie sesji omówiono również działania okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (ref. Ilona Łącka – OKK MOIIB).

VI Forum Budowlane „Budownictwo zrównoważone” odbyło się pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Płockiego, Prezydenta Miasta Płocka, Rektora Politechniki Warszawskiej.

Sponsorzy: ORLEN S.A., Powiat Płocki, Funke Polska, ITA, Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”, Lipowski Roboty drogowe, Schock, Płocki Park Przemysłowo Technologiczny, Wodociągi Płockie.

Patronat medialny: Przegląd Budowlany, Builder, Izolacje, Inżynier Budownictwa, Materiały Budowlane, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Inżynieria i Budownictwo, Rynek Energii, Inżynier Mazowsza.

Sponsorzy FB

GALERIA ZDJĘĆ