Uroczyste Otwarcie CLMiB

Uroczyste Otwarcie CLMiB

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia

 

 

Wywiad z dr inż. Robertem Dzierżanowskim w Radiu dla Ciebie

 

Strategicznym celem projektu było zwiększenie potencjału badawczego i urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej w rejonie północnego Mazowsza. Projekt polegał na doposażeniu pracowni badawczych i laboratoriów mechanicznych.

Zakończony projekt to dla Wydziału kolejny krok w kierunku stania się rozwiniętym ośrodkiem akademickim kształcącym specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. To również szansa na uczestnictwo w programach badawczych UE, programach współpracy naukowej – zarówno międzynarodowych, jak i międzyuczelnianych. To także szansa dla firm, które zyskają dostęp do nowoczesnej bazy badawczej przy realizacji innowacyjnych projektów technicznych, a także szansa na pozyskanie dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej.

 

Tytuł projektu: "Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku”

Oś Priorytetowa I  Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.1  Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych 

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość inwestycji ok. 5 mln zł

 

Współpraca przy realizacji projektu (sponsorzy):

•   Urząd Miasta Płocka

•   Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

•   BUDMAT Bogdan Więcek

 

Najważniejsza aparatura badawcza zakupiona w ramach projektu:

  • Mikroskop elektronowy z modułem do pomiaru topografii oraz modułem do identyfikowania składu chemicznego
  • Zintegrowany system pomiarowy laserowej anemometrii Dopplera
  • Hamownia silnikowa
  • Reometr z termostatem
  • Mikroskop metalograficzny z kamerą cyfrową

Aparatura badawcza oraz wyposażenie zostaną wykorzystane do:

  • badań materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trwałości eksploatacyjnej powłok ochronnych,
  • badań eksploatacyjnych systemów fotowoltaicznych oraz wpływu systemów fotowoltaicznej na instalacje energii elektrycznej,
  • badania i matematycznego modelowania procesu oprysku roślin ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zużywanych środków ochrony roślin,
  • badania z zakresu eksploatacji silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym oraz wpływu dodatków do paliw płynnych na pracę tych silników,
  • badania technologii kształtowania elementów maszyn i urządzeń.

 

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego