Uhonorowanie Prof. Barbary Pacewskiej Medalem im. W. Świętosławskiego

Uhonorowanie Prof. Barbary Pacewskiej Medalem im. W. Świętosławskiego

W dniach 2 – 6 września 2018 w Zakopanem miała miejsce międzynarodowa konferencja - 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 13), będąca kolejną z organizowanych cyklicznie co trzy lata statutowych konferencji Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT). 

W czasie ceremonii otwarcia konferencji został wręczony Profesor Barbarze Pacewskiej Medal im. W. Świętosławskiego, jedno z najważniejszych wyróżnień nadawanych przez PTKAT w uznaniu wybitnych zasług na polu analizy termicznej i kalorymetrii.

Prof. B. Pacewska wykorzystuje termiczne metody analizy praktycznie od początku swojej pracy zawodowej. Od wielu lat jest członkiem Zarządu PTKAT, zaś w latach 2006 – 2012 i 2013 – 2015 była przewodniczącą tego towarzystwa. Angażuje się w organizację konferencji poświęconych szerokim możliwościom zastosowań kalorymetrii i analizy termicznej, w tym na szczególne podkreślenie zasługują cykliczne Seminaria im. Prof. St. Bretsznajdera, organizowane w Płocku od lat siedemdziesiątych XX w., a także Mikrosympozja Kalorymetrii i Analizy Termicznej organizowane od 2015 roku w ramach Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od 2008 roku prof. B. Pacewska jest przedstawicielem Polski (Affiliate Councillor) w International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry. Od 2000 roku współpracuje z Journal of Thermal Analysis and Calorimetry jako Edytor Regionalny tego czasopisma.

Na szczególne podkreślenie zasługuje inicjatywa i udział Prof. B. Pacewskiej w staraniach PTKAT dotyczących organizacji światowego Kongresu Analizy Termicznej i Kalorymetrii (ICTAC), zakończonych sukcesem w procedurze konkursowej. 17th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry odbędzie się we wrześniu 2020 roku w Krakowie.

W czasie konferencji CCTA13 Prof. B. Pacewska wygłosiła wykład plenarny pt. „Investigation of hydration processes of different binding mixtures”.