Sympozjum AQUA "Problemy Inżynierii Środowiska"

Sympozjum AQUA "Problemy Inżynierii Środowiska"

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniach 27-28 października 2022 roku odbędzie się XXXIX Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2022 nt. Problemów Inżynierii Środowiska. 

 

Sponsor Sympozjum

logo orlen

PLAN SYMPOZJUM

27.10.2022 

10:00-11:00 Rejestracja uczestników
11:00-11:30 Otwarcie Sympozjum
11:30-12.00 Wykład Inauguracyjny
STORMWATER POLLUTION DURING PANDEMIC AND NATURAL MATERIALS FOR THEIR REMOVA
Ieva Andriulaityte, Marina Valentukeviciene
12:00-13:00 SESJA I
Oleksii Balitskyi, Marina Valentukeviciene A REVIEW OF MEMBRANE WATER TREATMENT
Karol Prałat, Roberto Ercoli, Artur Koper, Justyna Ciemnicka, Małgorzata Brych-Dobrowolska, Łukasz Majewski, Katarzyna Buczkowska  OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODPADÓW ALUMINIOWYCH DO PRODUKCJI TERMOIZOLACYJNYCH MATERIAŁÓW GEOPOLIMEROWYCH
Marta Wiśniewska BADANIA ODORYMETRYCZNE W KONTEKŚCIE IDENTYFIKACJI I CHARAKTERYSTYKI ŹRÓDEŁ UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ W AGLOMERACJI MIEJSKIEJ
Anna Kowalik-Klimczak, Maciej Życki, Monika Łożyńska, Christian Schadewell, Thomas Fiehn, Bogusław Woźniak, Monika Flisek, Stefan Droege INNOWACYJNA TECHNOLOGIA WALORYZACJI CHROMOWYCH ODPADÓW GARBARSKICH OPARTA NA EKSTRAKCJI BIAŁEK, ODZYSKU CHROMU I PRODUKCJI BIOGAZU
Sławomir Grabarczyk, Aneta Krajewska, Bożena Piątkowska, Sławomir Andrzej Torbus INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW ŚRODOWISKA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W ZAKRESIE SZEROKO ROZUMIANYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
13:00-14:00 Przerwa kawowa
14:00-15:00 SESJA II
Wojciech Rybak, Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak ETAPY PRAC REMEDIACYJNYCH W DŁUGOOKRESOWYM OCZYSZCZANIU GRUNTÓW Z ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH
Natalia Gasik-Kowalska, Piotr Gryszpanowicz AWARIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ WPŁYWAJĄCE NA OGRANICZENIA W RUCHU DROGOWYM I ICH KONSEKWENCJE DLA SPOŁECZEŃSTWA
Zuzanna Laszuk, Irena Kosińska, N. Jakub Alaraj, Krzysztof Kanecki WIEDZA OSÓB DOROSŁYCH NA TEMAT LEGIONELLOZY
Emilia Burek, Irena Kosińska, N. Jakub Alaraj, Krzysztof Kanecki WIEDZA LUDZI DOROSŁYCH NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH Z KLIMATYZACJĄ W GALERIACH HANDLOWYCH
15:00-16:30 Zieleń w przestrzeni miejskiej Płocka - Konsultacje społeczne
Renata Walczak WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH OBEJMUJĄCYCH OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA A DOTYCZĄCYCH ROLI ZIELENI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Piotr Gryszpanowicz, Małgorzata Kacprzak MOZLIWOŚĆ POWSTANIA NOWYCH TERENÓW ZIELENI W PŁOCKU
Justyna Janiak ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE W MIEŚCIE NA PRZYKŁADZIE ULICY 1 MAJA I SKWERU PRZY ULICY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W PŁOCKU
Aneta Lisicka POMYSŁY NA PRZYSZŁOŚĆ - PLAN ZADRZEWIENIA ULIC OBSZARU STAREGO MIASTA
16:30 Zakończenie

  

28.10.2022 

10:00 Powitanie Gości
10:15 Technologia wody i ścieków w pigułce Wykład Studentów z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska
10:45 Wystąpienie Pana Andrzeja Wiśniewskiego - Prezesa Zarządu Wodociągów Płockich
Prezentacja książki „Wodociągi Płockie” – Piotr Gryszpanowicz, Krystyna Grochowska-Iwańska
11:15 Wystąpienia Gości
12:00 Dyskusja

 

POSTERY

Książka Wodociągi Płockie

W sprawach organizacyjnych informacji udziela dr inż. Justyna Ciemnicka (justyna.ciemnicka@pw.edu.pl).