Pracownicy WBMiP nagrodzeni w I edycji konkursu Best Paper

Pracownicy WBMiP nagrodzeni w I edycji konkursu Best Paper

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy. Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 tys. złotych.

Komisja ds. programów Best Paper i Open Science nagrodziła 38 artykułów wg kryteriów zapowiedzianych w regulaminie konkursu:

  • pozycja bibliometryczna czasopisma – SNIP > niż 1,5, IF > niż 4;
  • udział autorów z afiliacja Politechniki Warszawskiej > niż 30% lub afiliacja autora korespondencyjnego – Politechnika Warszawska
  • znaczenie wkładu zespołu z PW w przygotowanie artykułu – wg informacji zamieszczonych we wnioskach.

Pełna ich lista dostępna jest tutaj. Wśród nagrodzonych artykułów autorstwa pracowników Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii znalazły się:

  1. Trafczynski, M., Markowski, M., Urbaniec, K. Energy saving potential of a simple control strategy for heat exchanger network operation under fouling conditions
  2. Markowski, M., Trzcinski, P. On-line control of the heat exchanger network under fouling constraints

Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 000 złotych. Procentowy udział autorów w nagrodzie jest zgodny z deklaracjami zgłoszonymi we wnioskach.

Serdecznie gratulujemy.