Płock, 10-11 czerwca 2021

Płock, 10-11 czerwca 2021

Zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym

 

W murach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w dniach 10 i 11 czerwca 2021 roku odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów wydziałów uczelni prowadzących kształcenie na kierunku Budownictwo. Zjazd jest spotkaniem osób sprawujących funkcje kierownicze w uczelniach technicznych w Polsce, organizowanym corocznie przez inne ośrodki akademickie. Tegorocznym organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z udziałem Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Patronat honorowy nad organizowanym wydarzeniem objęli: JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska oraz Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. Zbigniew Kledyński. Patronami medialnymi zjazdu są: Builder, Inżynier Budownictwa, Inżynieria i Budownictwo, Materiały Budowlane, Przegląd Budowlany.

Zjazd realizowany jest w dwóch częściach. Pierwsza (w trybie zdalnym) odbyła się 22 kwietnia 2021 r. Wzięło w niej udział ponad 90 osób, w tym Rektorzy i Dziekani reprezentujący 20 uczelni publicznych, przedstawiciele instytucji badawczych i naukowych oraz organizacji zawodowych. Drugą (w trybie hybrydowym) zaplanowano na dzień 10 i 11 czerwca w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Wszelkie informacje o nadchodzącym wydarzeniu można znaleźć na stronie zjazddziekanow.il.pw.edu.pl.

  

Program drugiej części Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo

 

10 czerwca 2021 r. – czwartek

  • 1300 – 1330 Logowanie do panelu online (Ms Teams)
  • 1230 – 1330 Obiad dla uczestników (I piętro)
  • 1330 – 1400 Sesja otwarcia, wystąpienia zaproszonych gości (Aula)
  • 1400 – 1600 Panel dyskusyjny (Aula)

Program specjalny

  • 1700 – 1830 Rejs statkiem po Wiśle
  • 2000 Kolacja (Hotel Tumski)

  

11 czerwca 2021 r. – piątek

  • 1000 – 1130 Panel dyskusyjny (Aula)
  • 1130 – 1200 Podsumowanie i zamknięcie obrad (Aula)
  • 1200 – 1300 Obiad dla uczestników (I piętro)

 

Mapka