Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego

Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego

15 maja 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Płockich Naftowców i Instytut Chemii, Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku seminarium Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego w świetle wymagań konsumenckich.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali prezes Stowarzyszenia Płockich Naftowców Krystian Pater oraz prorektor PW ds. Filii w Płocku prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Podczas seminarium wygłoszone zostały referaty dotyczące innowacji w przemyśle petrochemicznym i w szkolnictwie wyższym.

  • Stanisław Zmysłowski – Innowacyjny sposób odzysku ciepła spalin z pieców technologicznych dla poprawy efektywności energetycznej instalacji rafineryjnych
  • Marcin Ostrowski, Jarosław Szpejna – Nowoczesne narzędzie elektroniczne na instalacjach produkcyjnych
  • Jarosław Jabłoński – Rafineria jutra w świetle gospodarki niskoemisyjnej i obiegu zamkniętego
  • Małgorzata Petzel – Perspektywy funkcjonowania uczelni w świetle wymagań Konstytucji dla Nauki.

W seminarium udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Płockich Naftowców, kadra kierownicza PKN ORLEN, a także pracownicy i studenci Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego 1
Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego 3
Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego 7
Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego 8
Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego 6
Perspektywy funkcjonowania dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego5