Obrona rozprawy doktorskiej - komunikat

Obrona rozprawy doktorskiej - komunikat

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Sławomira Płaczkowskiego uległ przesunięciu. Nowa data obrony zostanie ustalona przez Komisję Doktorską po 15 maja b.r.

Rozprawa doktorska pod tytułem:

„Zastosowanie techniki fotograficznej do jednoczesnej rejestracji struktur przepływu dwufazowego i pomiaru stopnia zapełnienia”

 

Promotor:                      prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski

                                      (Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy:  dr inż. Mirosław Grabowski

                                      (Politechnika Warszawska)

Recenzenci:                  dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. uczelni

                                     (Politechnika Świętokrzyska)

                                     dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. uczelni

                                     (Politechnika Koszalińska)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Plac Politechniki 1 oraz w Filii Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17.

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej.