Nagrody Prezesa Zarządu PKN ORLEN przyznane

Nagrody Prezesa Zarządu PKN ORLEN przyznane

Zespół z Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem dr inż. Pawła Grabowskiego zdobył II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”

Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych i wyróżnienie oryginalnych koncepcji badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie.

Nagrodę w wysokości 8 000 zł Zespół otrzymał podczas uroczystej Gali w płockim Centrum Edukacji Grupy ORLEN, która odbyła się 20 grudnia 2019 r.

Nagroda Prezesa Orlenu Politechnika Warszawska Plock
Nagroda Orlenu 2019