Justyna Janiak Doktorem

Justyna Janiak Doktorem

W dniu 8 czerwca 2021 r. pracownik Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Pani Justyna Janiak obroniła pracę doktorską o tytule "Architektura zintegrowana z zielenią. Szpalery drzew liściastych jako forma ochrony przeciwsłonecznej budynków" przed komisją doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. 

Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Katarzyna Zielonko-Jung, profesor Politechniki Gdańskiej. Pracę zrecenzowali dr hab. inż. arch. Krzysztof Cebrat profesor Politechniki Wrocławskiej Wydziału Architektury oraz dr hab. inż. arch. Michał Stangel profesor Politechniki Śląskiej z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. 

Dr inż. Justyna Janiak jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii jest związana od 2016 roku. W Instytucie Budownictwa prowadzi zajęcia z Budownictwa Ogólnego, Architektury i Urbanistyki oraz Zarządzania Procesem Inwestycyjnym. Oprócz pracy dydaktycznej prowadzi badania i jest autorką i współautorką publikacji naukowych dotyczących głównie zagadnień związanych z wykorzystaniem zieleni w rozwiązaniach architektonicznych i urbanistycznych ze względu na korzystne kształtowanie mikroklimatu przestrzeni miejskich.