Forum Budowlane - nowy termin

Forum Budowlane - nowy termin

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, mając na uwadze kryzys spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie całego kraju, podjęły decyzję o przełożeniu zaplanowanego na 3-4 lipca Forum Budowlanego „Budownictwo Zrównoważone’’ Płock 2020 na rok następny.

Decyzja organizatorów z Politechniki Warszawskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zrodziła się z głębokiej troski o bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników wydarzenia oraz z możliwości osiągnięcia zakładanych celów naukowych, promocyjnych i integracyjnych.

Z uwagi na bogaty i społecznie istotny program naukowo-konferencyjny Forum, połączony z V Regatami Żeglarskimi o Puchar Przewodniczącego MOIIB, Komitet Organizacyjny wstępnie określił, że Forum Budowlane w Płocku „Budownictwo zrównoważone’’ odbędzie się 2-3 lipca 2021 roku.