Forum Budowlane 2020

Forum Budowlane 2020

W dniach 3-4 lipca 2020 r. w Płocku odbędzie się Forum Budowlane "Budownictwo Zrównoważone". Do udziału zapraszamy inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni, firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

STRONA FORUM

Forum Budowlane w Płocku jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Jego wiodącym tematem, w bieżącej edycji, będzie „budownictwo zrównoważone” zarówno w warstwie technicznej, jak i w warstwie społecznej – odniesionej do rozwoju i utrzymania infrastruktury budowlanej Miasta Płocka i regionu Mazowsza. Do środowiska budowlanego kierowane są pytania dotyczące możliwości ograniczenia i recyklingu odpadów, oszczędności w zużyciu energii, zachowania naturalnych warunków środowiska, wykorzystania naturalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii, kształtowania architektury i konstrukcji obiektów wg współczesnych możliwości technicznych i potrzeb społecznych, rozwoju systemów IoT (internet rzeczy) w budownictwie, itp. Zamierzamy pokazać wiele nowatorskich rozwiązań produktowych, technologicznych, systemowych, i organizacyjnych, służących kształtowaniu budownictwa według zasad zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście wypowiadać się będą naukowcy i zaproszeni eksperci, a także przedstawiciele władz samorządowych.

Program forum

Konferencja naukowo-techniczna: „ Wyzwania współczesnego budownictwa”

• Społeczne aspekty budownictwa zrównoważonego (w aspekcie zrównoważonego rozwoju)
• Efektywność energetyczna w budownictwie
• Ochrona środowiska przyrodniczego a budownictwo
• Budownictwo energooszczędne
• Budownictwo a zmiany klimatu
• IoT (ang. Internet of Things) – “Internet rzeczy” w budownictwie
• SmartCITY (Miasto Inteligentne) – wyzwanie czy konieczność?
• Zagospodarowanie materiałów recyklingowych w budownictwie

Konferencja: „ Usprawnianie procesu inwestycyjnego– efektywność procesów inwestycyjno-budowlanych”

• Strategiczne kierunki rozwoju budownictwa w Polsce
• Programy rozwoju infrastruktury budowlanej na Mazowszu
• Projekty rozwojowe miasta Płocka
• Technologia BIM w cyklu życia obiektu budowlanego

Wystawa osiągnięć i wyrobów dla budownictwa

Program integracyjno-promocyjny

V Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego MOIIB

 

forum budowlane plakat 2020

 

patroni forum