Dr inż. Marian Trafczyński laureatem konkursu MINIATURA 7

Dr inż. Marian Trafczyński laureatem konkursu MINIATURA 7

Osiem projektów z Politechniki Warszawskiej otrzymało finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7.

Wśród ośmiu projektów z Politechniki Warszawskiej, które uzyskały akceptację w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7, jeden pochodzi z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Dr inż. Marian Trafczyński uzyskał finansowanie projektu pt.: "Badanie sterowania Robust MPC i PID dla dynamicznego modelu zintegrowanego aparatu płytowego do rozdziału termicznego substancji z równoczesną przeponową regeneracją ciepła, poddanego ograniczeniom przemysłowym"

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.