Ankieta dot. uciążliwości zapachowej na obszarze miasta Płock i jego okolicach

Ankieta dot. uciążliwości zapachowej na obszarze miasta Płock i jego okolicach

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym uciążliwości zapachowych na terenie Płocka. 

Badanie jest prowadzone w ramach projektu badawczego pn. „Opracowanie metodyki identyfikacji i charakterystyki źródeł uciążliwości zapachowej w aglomeracji miejskiej z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru in-situ”. Jest realizowane na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

 

ANKIETA

 

Więcej informacji o projekcie