Zarys teorii wielostronnych kont księgowych

Zarys teorii wielostronnych kont księgowych

Ukazała się monografia naukowa współautorstwa dr hab. Piotra Szczypy, prof. uczelni - pracownika Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.  

  

Książka zawiera autorską koncepcję dostosowania kont księgowych do ewidencjonowania planowanych zdarzeń gospodarczych. Współczesna rachunkowość ugruntowana jest wielowiekową tradycją i praktyką oraz osiągnięciami naukowymi. W literaturze i w środowisku naukowym prezentowane są głosy, że rachunkowość ma ograniczone możliwości rozwoju. Autorzy pracy przedstawiają wyniki własnych badań, które mogą wskazywać nową ewolucyjną drogę przyszłego rozwoju zapisów ewidencyjnych w rachunkowości. Dotychczas w literaturze nie było prezentowane podobne rozwiązanie, które w kompleksowy sposób tworzyłoby jednorodny i homogeniczny język biznesu w obszarze rachunkowości ex post i ex ante.

 

Doktor habilitowany Piotr Szczypa jest profesorem dwóch uczelni: Politechniki Warszawskiej (pracownik badawczo-dydaktyczny w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych) i Akademii Nauk Stosowanych w Koninie (pracownik dydaktyczny w Katedrze Nauk Ekonomicznych). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, prowadził zajęcia z zakresu rachunkowości:

  • z uczniami ekonomicznych szkół średnich;
  • ze studentami studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich;
  • ze słuchaczami studiów podyplomowych i MBA;
  • ze słuchaczami kursów i szkoleń, w tym tych organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

W pracy naukowej prowadzi badania związane z rachunkowością w gospodarce leśnej i zarządzaniu w leśnictwie. Ponadto zajmuje się doskonaleniem procesu dydaktycznego rachunkowości. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe z podstaw gospodarki leśnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.