Sekretariat KNEiS

Aktualności sekretariatu

Komunikat 2:

Drodzy Studenci!

Zgodnie z treścią Zarządzenia Rektora PW nr 7/2023 z dnia 16 lutego 2023 r, od dnia 20 marca br., w systemie USOSweb zostanie uruchomiony moduł służący do elektronicznego doręczania studentom pism w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie skreślenia z listy studentów. Prosimy o zapoznanie się z ww. Zarządzeniem. https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2023/Zarzadzenie-nr-7-2023-Rektora-Politechniki-Warszawskiej-z-dnia-16-lutego-2023-r

Komunikat 1:

Drodzy Studenci!

Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb.

Podania są dostępne w zakładce DLA STUDENTA-> Podania ePW.

Obecnie w zakładce Podania ePW można złożyć:

  • podanie o wydanie zaświadczenia  /Uwaga odnośnie zaświadczeń:Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zaświadczenia z wyprzedzeniem. Podanie należy złożyć elektronicznie w systemie USOSweb w zakładce Dla Studentów – Podania ePW (należy kliknąć w łącze złóż nowe podanie)/.
  • podanie o urlop zdrowotny, nieuwarunkowany i okolicznościowy
  • podanie o przygotowanie suplementu do dyplomu (np.: prośba o załączenie do suplementu informacji o dokonaniach i dodatkowych praktykach)
  • podanie ogólne.

Wnioski o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych również składane są przez USOSweb. Wnioski są dostępne w zakładce DLA WSZYSTKICH -> Wnioski.

UWAGA: ROK 1 STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

WYKŁAD „ZASADY BHP I OCHRONA P/POŻ” ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14.10.2022R. (PIĄTEK) GODZ.18:00 W AUDYTORIUM.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Informacja dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Terminy realizacji e-kursu Przysposobienie biblioteczne:

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych: 18-21 października 2021
Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:
https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia
Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Informacja dla studentów stacjonarnych I i II stopnia

 Wykład Zasady BHP i ochrona p/poż odbędzie się w dniu 12.10.2022r. o godz. 13.30
                                                     AUDYTORIUM  Gmach Główny

Więcej aktualności..