X Międzynarodowa Konferencja Naukowa - relacja

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa - relacja

19 maja 2022 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Contemporary problems of economic development – Sustainable development” zorganizowana przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym. Otwarcia konferencji dokonały Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Renata Walczak oraz Dyrektor KNEiS prof. dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri.

Konferencja KNEiS 2022 (2)

Panel główny poprowadziła Pani prof. dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri. Wykład Zrównoważenie jako strategiczne podejście w rozwiązywaniu problemów rozwoju ekonomicznego (Sustainability as a strategic approach in solving problems of economic dervelopment) wygłosiła Pani prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz z Politechniki Warszawskiej.

Konferencja KNEiS 2022 (6)

Moderatorami paneli naukowych byli: dr hab. Piotr Urbanek, dr Magdalena Grabowska oraz dr Magdalena Kapela. W dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju włączyli się naukowcy i młodzi badacze. W konferencji udział wzięli między innymi Prelegenci z:

 • Olabisi Onabanjo University, Nigeria;
 • Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania;
 • Rivne Regional Institute of Postgraduate Education, Ukraine;
 • University of Urbino, Italy;
 • Technical University od Liberec, Czech Republic;
 • New York University Abu Dhabi;
 • Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z Lublina;
 • Państwowej Uczelni im. S. Batorego w Skierniewicach;
 • Politechniki Bydgoskiej;
 • Politechniki Warszawskiej.

W czasie każdego panelu naukowego była możliwość dyskusji. Wszystkie wystąpienia przygotowane były profesjonalnie i wzbudziły zainteresowanie wśród słuchaczy. Dyskusja dotyczyła problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem i wielu współczesnych wyzwań gospodarczych, w tym wpływu wojny w Ukrainie na światową gospodarkę.

Konferencja KNEiS 2022 (3)

Wśród pracowników Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych swoje osiągnięcia badawcze zaprezentowali:

 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, dr Agnieszka Krzętowska - Wydajność pracy w polskich województwach i ich determinanty w latach 2010-2020 (Labor productivity in Polish voivodships and their determinants in 2010-2020);
 • dr hab. inż. Karol Prałat, dr Artur Koper, dr Justyna Ciemnicka oraz Roberto Ercoli (University of Urbino, Italy), Katarzyna Buczkowska (Technical University od Liberec, Czech Republic)- Wykorzystanie odpadów aluminiowych do wytwarzania innowacyjnych materiałów geopolimerowych jako odpowiedź na realizację zrównoważonego rozwoju (The use of aluminum waste to produce innovative geopolymeric materials as a response to the implementation of sustainable development);
 • dr hab. Piotr Urbanek - Kodeksy dobrych praktyk jako narzędzie ładu akademickiego (Codes of Governance as an Academic Governance Standard);
 • dr Małgorzata Schulz - Polityka migracyjna narzędziem wspomagającym przedsiębiorstwa w kryzysie demograficznym (Migration policy as a tool supporting enterprises in the demographic crisis);
 • dr Anna Stępniak-Kucharska - Walka z ubóstwem jako jeden z celów zrównoważonego rozwoju – realizacja w Polsce (Fighting poverty as one of the goals of sustainable development - implemented in Poland);
 • mgr Wioletta Pomaranik - Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich szpitalach (Human resource management in Polish hospitals)

oraz Studenci KNES:

 • Gabriel Banasiuk - Klimat inwestycyjny – Polska a świat;
 • Agata Wernik - Problemy rozwojowe polskich małych przedsiębiorstw.

 

Sponsorem Konferencji był PKN ORLEN S.A.

orlen