Zamówienia do 30 000 Euro

BZP.262.2.2021

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych

BZP.262.1.2021

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku

BZP.262.8.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej (Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz charakterystyką energetyczną obiektu) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót termomodernizacyjnych Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej Wcześniak w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 5

BZP.262.6.2020

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.7.2020

Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.5.2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.4.2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.3.2020

Wywóz odpadów z obiektów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku - MODYFIKACJA DOKUMENTACJI

BZP.262.2.2020

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych

BZP.262.1.2020

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku

BZP.262.8.2019

Dostawa sprzętu komputerowego i teleinformatycznego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.7.2019

Dostawa sprzętu do Laboratorium Geotechniki Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.6.2019

Dostawa stanowiska do badania lepkości oraz gęstości próbek petrochemicznych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.5.2019

Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury kroplenia dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Rozeznanie rynku z dn. 03.09.2019 r.

Koordynacja i rozliczanie Projektu: Termomodernizacja Gmachu Mechaniki wraz z Aulą i budynkiem socjalnym w Płocku przy ul. Jachowicza 2

BZP.262.4.2019

Dostawa komputera mobilnego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.3.2019

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego marki Peugeot dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

BZP.262.2.2019

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych

BZP.262.1.2019

Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych dla PW Filia w Płocku,

Zadanie 2: Dostawa papieru kserograficznego dla PW Filia w Płocku