BZP.262.6.2019

Dostawa stanowiska do badania lepkości oraz gęstości próbek petrochemicznych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 19 września 2019 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

 dr inż. Paweł Grabowski, tel 604-904-047, e-mail: pawel.grabowski@pw.edu.pl

 

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

klauzula informacyjna RODO

zapytanie i odpowiedź

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty