BZP.262.5.2019

Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury kroplenia dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Znak sprawy: BZP.262.5.2019

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 17 września 2019 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

- dr inż. Grzegorz Makomaski, e-mail: Grzegorz.Makomaski@pw.edu.pl, tel. 660-597-409,

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty