BZP.262.5.2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

 

Znak sprawy: BZP.262.5.2020

 

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 26 listopada 2020 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu:

mgr Jarosław Wasilewski, e-mail: jaroslaw.wasilewski@pw.edu.pl, tel. 24 367 21 71,

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1:

1. Komputer - typ 1

2. Monitor - typ 1

3. Urządzenie wielofunkcyjne - typ 1

4. Notebook - typ 1

5. Komputer - typ 2

6. Monitor - typ 2

7. Urządzenie wielofunkcyjne - typ 2

8. Mysz - typ 1

9. Notebook - typ 2

Zadanie 2:

1. Komputer - typ 3

2. Komputer - typ 4

3. Monitor - typ 3

4. Komputer - typ 6

5. Monitor - typ 4

Zadanie 3:

Komputer - typ 5

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty