BZP.262.8.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej (Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz charakterystyką energetyczną obiektu) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót termomodernizacyjnych Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej Wcześniak w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 5

Wykonanie dokumentacji projektowej (Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz charakterystyką energetyczną obiektu) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót termomodernizacyjnych Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej Wcześniak w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 5

 

Znak sprawy: BZP.262.8.2020

Kategoria: usługi

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej):  07.01.2021 r., godz. 09:00

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

dr inż. Maciej Banach – tel. 512-472-771, e-mail: maciej.banach@pw.edu.pl

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

klauzula informacyjna RODO

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty