Sekretariat KNEiS

Aktualności sekretariatu

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Termin szkoleń dla Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych przewidziano w dniach 31.10 - 03.11.2017 

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Zjazd organizacyjny 14 października 2017

Zapraszamy do sekretariatu pok. 103 w godz. 9.00- 10.00
w celu podpisania dokumentów.

O godz. 10.00 w Audytorium GG rozpocznie się obowiązkowe szkolenie BHP.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Zjazd organizacyjny 14 października 2017 r.

Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2017/2018
dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia
odbędzie się 14 października 2017 roku (sobota) o godz. 9.00 w sali 39 GG 

Obecność obowiązkowa !!!
O godz. 10.00 w Audytorium GG rozpocznie się obowiązkowe szkolenie BHP.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się 2 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w audytorium GG
Obecność obowiązkowa !!!
(zajęcia z języków obcych, wykładu humanistyczno – społecznego do wyboru oraz technologii informacyjnej tego dnia odbywają się zgodnie z planem)

Studenci przyjęci na studia stacjonarne I stopnia w dodatkowej turze

Studenci przyjęci na studia stacjonarne I stopnia w dodatkowej turze proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 28-29 września 2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie
Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS Web należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.
Po podpisaniu umowy na indywidualny numer konta należy w ciągu 10 dni dokonać opłat za:

  • indeks – 4 zł
  • legitymację - 17 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Więcej aktualności..