Erasmus+

Kontakt i zapisy na wyjazdy 2017/18

Informujemy, że w dniu 20.04.2017 (czwartek) o godz. 12.00 w Audytorium odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+. Uprzejmie zapraszamy zainteresowanych studentów. Informacje dotyczące wyjazdów, takie jak niezbędne do spełnienia warunki, terminy itp. są również dostępne na stronach internetowych:
Wyjazdy studentów na studia
Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki / staże
Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną do wskazanych poniżej Pełnomocników najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2017 roku.
Zgłaszać się można do wyjazdów na studia do wskazanych poniżej uczelni oraz do wyjazdów na praktyki do wybranej przez siebie firmy (z zastrzeżeniem ograniczeń wyszczególnionych na podanych podstronach informacyjnych).

Więcej informacji

Spotkania informacyjne i przedłużenie zapisów

I.
Wszystkich studentów zainteresowanych możliwością otrzymania stypendium w celu odbycia semestru studiów lub praktyki zagranicznej zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:
1) w Płocku - czwartek, 3 marca o godz. 9.15 w Auli GG (ul. Łukasiewicza 17) - www.erasmus.pw.plock.pl
2) w Warszawie - wtorek, 8 marca o godz. 12.00 w sali 206 Gmachu Głównego PW (pl. Politechniki 1) - www.cwm.pw.edu.pl

II.
Jednocześnie informujemy, że termin zapisów na wyjazdy Erasmus+ został przesunięty do dnia 10 marca. Więcej informacji znajduje się na stronie "Kontakt i zapisy"

Kontakt i zapisy

UWAGA! Termin zapisów na wyjazdy Erasmus+ został przesunięty do dnia 10 marca.

Podstawowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ prowadzona jest raz w roku na obydwa semestry kolejnego roku akademickiego. Zapisy na wyjazdy planowane w roku akademickim 2016/17 trwają od 11 stycznia do 28 lutego 2016 roku. Szczegółowe informacje dot. wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdują się w formularzu zapisów. Informacje o innych stypendiach wyjazdowych niż Erasmus+ znajdują się w zakładce Erasmus+ & ATHENS.

FORMULARZ ZAPISÓW 

Erasmus+ & ATHENS

Politechnika Warszawska uczestniczy w różnych programach mobilności studentów, pracowników i współpracy edukacyjnej. Najbardziej popularnym programem edukacyjnym jest powszechnie znany Erasmus+, który wspiera m.in. wyjazdy studentów za granicę, aby tam odbyć część studiów lub praktykę zawodową. Wartym zainteresowania jest również program ATHENS oferujący zaawansowane intensywne kursy z dziedziny nauk technicznych. Kursy ATHENS trwają tylko około jednego tygodnia, dzięki czemu wyjazdy te są mniej uciążliwe organizacyjnie.

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej zapewnia wsparcie zarówno studentom przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym, na wszystkich etapach procesu aplikacyjnego oraz w trakcie trwania mobilności.

Politechnika Warszawska - Centrum Współpracy Międzynarodowej - Programy edukacyjne

Accommodation

Housing conditions for students in Płock

WUT Plock Campus offers a fair rent, long and short-term, two-bed (twin) hostel rooms. The average rent for our students is 75-80 EUR per month per one bed (depends on the PLN-EUR exchange rate). The "Wczesniak" Hostel is located near the Vistula River and parks. The nearest general stores are 200 meters away and the WUT Plock Campus Main Building is 1.6 km away (15 minutes walk).

Courses catalogue and grading system

Courses catalogue

Warsaw University of Technology - ECTS Catalogue (faculties located in Warsaw & Plock)

Tutorial support is available in English for the selected courses at the:
College of Economics and Social Sciences (in Plock): Economics
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (in Plock): Civil Engineering

Preparatory Courses of English (in Warsaw)
Polish Courses for Foreigners (in Warsaw)

Grading system

The following grades and their verbal descriptors are used:
5.0 - five or very good (pięć lub bardzo dobry)
4.5 - four and a half or above good (cztery i pół lub ponad dobry)
4.0 - four or good (cztery lub dobry)
3.5 – three and a half or fairly good (trzy i pół lub dość dobry)
3.0 – three or satisfactory (trzy lub dostateczny)
2.0 – two or fail (dwa lub niedostateczny)

The grade "2.0" shall be equivalent to non-completion of a given course by a student.

1 semester = 30 ECTS
1 full academic year = 60 ECTS

Terms/Semester Dates

Winter semester 2015/16:
1.10.2015 - 22.02.2016
(exam period 2-15.02.2016)

Summer semester 2015/16:
23.02.2016 - 30.09.2016
(exam period 17.06-30.06.2016 & 5-18.09.2016)

Courses & Grading

Learn more about the grading system, programmes and courses at their individual homepages:

Economics

Civil Engineering

Wyjazdy pracowników PW

Informacje na temat organizacji wymiany międzynarodowej pracowników (w ramach programu Erasmus+), zawarte są na stronie internetowej:

http://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-pracownikow

Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia nauczycieli akademickich do wyjazdu w celu prowadzenia zajęć (STA) i pracowników w celach szkoleniowych (STT) przyjmowane są przez dr inż. Sławomira Alabrudzińskiego. Podstawowe zapisy trwają do 14 grudnia a uzupełniające do 28 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z "Zasadami funkcjonowania programu Erasmus+ w Politechnice Warszawskiej", podstawą do ubiegania się o wyjazd jest przygotowanie indywidualnego programu nauczania (lub szkolenia - w zależności od typu wyjazdu) w porozumieniu z uczelnią zagraniczną, z którą Wydział/Kolegium ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną oraz spełnienie dodatkowych wymogów określonych w Zasadach.