Harmonogram roku akademickiego

 

Harmonogram zajęć dydaktycznych roku akademickiego 2018/2019 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
początek roku akademickiego 01.10.2018 r.
początek zajęć semestru zimowego 01.10.2018 r.
uroczysta inauguracja roku akademickiego w PW Filii w Płocku 05.10.2018 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.11.2018 r.
DZIEŃ PW 15.11.2018 r.
początek wakacji zimowych 24.12.2018 r.
ostatni dzień wakacji zimowych 01.01.2019 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 26.01.2019 r.
ostatni dzień semestru zimowego 27.01.2019 r.
początek zimowej sesji egzaminacyjnej 28.01.2019 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 28.01.2019 r. 
ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 10.02.2019 r.
początek okresu rejestracyjnego 11.02.2019 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 17.02.2019 r.
początek zajęć semestru letniego 18.02.2019 r.
początek wakacji wiosennych 18.04.2019 r.
ostatni dzień wakacji wiosennych 23.04.2019 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2019 r.
JUVENALIA w Płocku - dzień wolny od zajęć 24.05.2019 r.
ostatni dzień semestru letniego 12.06.2019 r.
początek letniej sesji egzaminacyjnej  13.06.2019 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 15.06.2019 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 21.06.2019 r.
ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2019 r.
początek wakacji letnich 01.07.2019 r.
ostatni dzień wakacji letnich 01.09.2019 r.
początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 02.09.2019 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 02.09.2019 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 09.09.2019 r.
ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 15.09.2019 r.
początek okresu rejestracyjnego 16.09.2019 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 29.09.2019 r.
ostatni dzień roku akademickiego 30.09.2019 r.

 Uwaga:

  1. W semestrze zimowym:

         02.01.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

   2.   W semestrze letnim:

         17.04.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek,

         30.04.2019 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek,

         20.05.2019 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek.