Organizacje studenckie

Samorząd

Samorząd studencki to organizacja, w skład której wchodzą wszyscy studenci danego Kolegium, Wydziału, czy też Uczelni. Zobacz, kto reprezentuje Ciebie przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Kultura

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku działa szereg organizacji studenckich, których celem jest zarówno promowanie kultury studenckiej jak również po prostu dobra zabawa.

Nauka

Rolą studenckich organizacji naukowych jest zrzeszanie studentów, którzy oprócz wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie normalnego toku studiów, chcieliby dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe znajomości i umiejętności. Oprócz statutowych prac naukowo-badawczych, zajmują się one m.in. pozyskiwaniem funduszy na swoją działalność pozanaukową, organizacją wycieczek czy pokazów.

Sport

Politechnika Warszawska Filia w Płocku posiada własną halą sportową, która znajduje się przy ul. 7 czerwca 1991 r. nr 3.