Kontakt i zapisy na wyjazdy 2018/19

Informacje dotyczące wyjazdów, takie jak niezbędne do spełnienia warunki, terminy itp. są również dostępne na stronach internetowych:

Zgłaszać się można do wyjazdów na studia do wskazanych poniżej uczelni oraz do wyjazdów na praktyki do wybranej przez siebie firmy (z zastrzeżeniem ograniczeń wyszczególnionych na podanych podstronach informacyjnych).

Pełnomocnicy Dyrektorów Instytutów ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą:

 • Budownictwo
  • dr  inż.  Wojciech  Kubissa
  • e-mail: Wojciech.Kubissa@pw.edu.pl
 • Mechanika i budowa maszyn
  • dr Jerzy Dobrosielski
  • e-mail: jerzy.dobrosielski@pw.edu.pl
 • Technologia chemiczna
  • dr  inż.  Iwona  Wilińska
  • e-mail: Iwona.Wilinska@pw.edu.pl
 • Kolegium  Nauk  Ekonomicznych  i Społecznych
  • dr Magdalena Kludacz-Alessandri
  • e-mail: magdalena.kludacz@pw.edu.pl

Kontakt do Pełnomocnika Prorektora ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą:

 • dr inż. Wiesława Ciesińska
 • e-mail: wieslawa.ciesinska@pw.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię/imiona:
 • Nazwisko:
 • Nr albumu:
 • E-mail:
 • Nr telefonu:
 • Rok studiów kandydata:
 • Typ studiów:
 • Kierunek:
 • Stopień studiów:
 • Obywatelstwo:
 • Czy kandydat:
  - pobiera stypendium socjalne:
  - jest osobą niepełnosprawną (udokumentowana):
  - ma zaliczone wszystkie przedmioty objęte planem studiów:
  - korzystał w przeszłości z wyjazdów Erasmus+? (jeśli tak, to podać szczegóły wyjazdu):
 • Wybrana uczelnia(studia) / firma(praktyki): .................

Możliwości wyjazdu z wyszczególnieniem kierunku studiów:

 1. Universidade da Beira Interior
  Miejscowość: Covilhã, Portugalia 
  www:www.ubi.pt 
  Kierunki studiowania: Wszystkie kierunki WBMiP (5 osób/rok przez 1 semestr) 
  Ekonomia (5 osób/rok przez 1 semestr) 
  Obowiązuje w latach: 2014-2021
 2. Budapest University of Technology and Economics
  Miejscowość:    Budapest, Węgry
  www: www.kth.bme.hu/en/oie/exchange/erasmus_and_other%20exchange/ 
  Kierunki studiowania:   
  Budownictwo (2 osoby/rok przez 1 semestr)
  Mechanika i Budowa Maszyn (2 osoby/rok przez 1 semestr)
  Technologia Chemiczna (2 osoby/rok przez 1 semestr)
  Ekonomia (3 osoby/rok przez 1 semestr)
  Stopień studiów:    1,2,3
  Obowiązuje w latach: 2014-2021
 3. University of Latvia
  Miejscowość:    Riga, Łotwa
  www:    www.lu.lv/eng/istudents/exchange/
  Kierunki studiowania:    Ekonomia (2 osoby/rok przez 1 semestr)
  Stopień studiów:    1
  Obowiązuje w latach: 2014-2021
 4. University of Economics in BratislavaMiejscowość:    Bratislava, Słowacja
  www:    http://www.euba.sk/erasmus
  Kierunki studiowania:    Ekonomia (3 osoby/rok przez 1 semestr)
  Stopień studiów:    1,2
  Obowiązuje w latach: 2014-2021
 5. Czech University of Life SciencesMiejscowość:    Praha, Czechy
  www:    www.czu.cz
  Kierunki studiowania:    
  Wszystkie kierunki WBMiP  
  (1 i 2 stopień - 1 osoba/rok przez 1 semestr)
  (3 stopień - 2 osoby/rok przez 6 m-cy)
  Ekonomia 
  (1 stopień - 1 osoba/rok przez 1 semestr)
  Obowiązuje w latach: 2015-2021
 6. Technische Universität DarmstadtMiejscowość:    Darmstadt, Niemcy
  www:    www.tu-darmstadt.de/europe_incomings
  Kierunki studiowania:    
  Budownictwo (2 osoby/rok przez 2 semestry)
  Ekonomia (2 osoby/rok przez 2 semestry)
  Stopień studiów:    1,2,3
  Obowiązuje w latach: 2016-2021
 7. Nazwa uczelni:    Technicka univerzita v KosicachMiejscowość:    Kosice, Słowacja
  www:    www.tuke.sk
  Kierunki studiowania:    
  Ekonomia (2 osoby/rok po 1 semestrze)
  Stopień studiów:    1
  Obowiązuje w latach: 2016-2021
 8. Istanbul Medipol University, School of Health SciencesMiejscowość:    Turcja
  www:    www.medipol.edu.tr/English.aspx
  Kierunki studiowania:    
  Mechanika i Budowa Maszyn
  Budownictwo 
  (3 osoby/rok po 1 semestrze)
  Stopień studiów:    1,2,3
  Obowiązuje w latach: 2017-2021