Ogólne informacje

 
Organizator Politechnika Warszawska
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Adres 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Kierownik
studiów
dr Katarzyna Osiecka-Sajnog
Charakterystyka
studiów

Studia podyplomowe „Controlling w zarządzaniu nieruchomościami”  są skierowane dla każdego, kto chce nie tylko poznać ale także nauczyć się w praktyce na czym polega:

 • istota i struktura rynku nieruchomości
 • ujęcie i interpretacja nieruchomości
 • wycena nieruchomości gruntowych (rolnych, leśnych, miejskich), mieszkalnych, biurowych i magazynowych  
 • istota zarządzania nieruchomościami
 • pomiar i wycena kosztów nieruchomości
 • rozliczanie kosztów nieruchomości przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania przedsiębiorstwa SoftHard S.A.
 • zastosowanie narzędzi controllingu strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami
 • zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w zarządzaniu nieruchomościami
 • inwestowanie w nieruchomości, w tym wykorzystanie metod oceny projektów inwestycyjnych
 • wykorzystanie kompetencji miękkich w negocjacjach i zarządzaniu nieruchomościami

Zajęcia zostaną poprowadzone w taki sposób, że niezależnie od tego jakie posiadasz wykształcenie (ekonomiczne czy nieekonomiczne), to nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu controllingu i zarządzania w odniesieniu do:

 • nieruchomości będących w zasobach spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych
 • nieruchomości będących przedmiotem zainteresowania pośredników nieruchomości, deweloperów, inwestorów, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości

Co wyróżnia studia podyplomowe „Controlling w zarządzaniu nieruchomościami”:

 • przewaga zajęć praktycznych – praca na oprogramowaniu dedykowanym do rozliczania kosztów nieruchomości opracowanego przez SoftHard S.A. z Płocka; zajęcia ćwiczeniowe na platformie Moodle i narzędziach Office 365,
 • ćwiczenia i laboratoria poprowadzą praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym, którzy wiedzą co jest ważne w praktyce,
 • wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym aby szanować czas Słuchaczy i jednocześnie umożliwić poprowadzenie tych zajęć przez wybitnych specjalistów z odległych od Płocka miejscowości,
 • nauczyciele to poza kadrą dydaktyczną Politechniki Warszawskiej, naukowcy z innych ośrodków akademickich, którzy posiadają doświadczenie praktyczne oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej bezpośrednio związani z zarządzaniem nieruchomościami,
 • miła atmosfera i ogromna życzliwość oraz chęć przekazania wiedzy ze strony nauczycieli,

W ramach zajęć nabędziesz umiejętności między innymi z zakresu:

 • interpretowania podstawowych kategorii prawnych i ekonomicznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami;
 • analizowania krajowego i lokalnego rynku nieruchomości;
 • pomiaru i wyceny kosztów użytkowania nieruchomości;
 • podstaw wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • ewidencji i rozliczania kosztów nieruchomości przy zastosowaniu branżowego oprogramowaniu firmy SoftHard S.A.;
 • ustalania obciążeń podatkowych związanych z nieruchomościami;
 • stosowania wybranych narzędzi controllingu strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami;
 • stosowania wybranych narzędzi controllingu operacyjnego w zarządzaniu nieruchomościami;
 • analizowania ofert kredytowych w związku z inwestowaniem na rynku nieruchomości;
 • stosowania wybranych metod oceny projektów inwestycyjnych;
 • negocjowania na rynku nieruchomości.
Czas trwania 2 semestry, 180 godzin
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy wykorzystaniu MS Teams oraz specjalistycznego oprogramowania przedsiębiorstwa SoftHArd S.A. z Płocka, interaktywnego arkusza kalkulacyjnego Excel, platformy Moodle i innych narzędzi cyfrowej edukacji; planowane są zjazdy sobotnio-niedzielne, po 6 zjazdów w semestrze, plus dodatkowy ostatni celem zorganizowania obron prac końcowych
Zasady naboru O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zakwalifikowanie na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o zgłoszone dokumenty.
Opłaty 3 800 zł (dwa semestry)