Młodzi dla techniki - przedłużenie rejestracji

Młodzi dla techniki - przedłużenie rejestracji

W związku z licznymi zapytaniami - przedłużona została rejestracja na Konferencję Młodzi dla techniki 2017 do dnia 24 lutego br.

Konferencja ma na celu prezentację dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumianą promocję osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej.

Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową.

Konferencja Młodzi dla Techniki 2017 stanowi integralną część obchodów 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Szczegółową tematykę konferencji znajdziecie Państwo w zakładce Przegląd.

Terminarz konferencji

 • 1 grudnia 2016 - 24 lutego 2017: rejestracja, przesłanie abstraktu on-line (wyłącznie po rejestracji)
 • 31 marca 2017: ostateczny termin nadsyłania prac
 • 05 maja 2017: ostateczna kwalifikacja referatów
 • 15 maja 2017: termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 7-8 września 2017: KONFERENCJA :)

Opłaty konferencyjne

 • obejmują koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia w trakcie konferencji, programu wieczornego oraz obsługi w trakcie konferencji,
 • nie obejmują kosztów dojazdu oraz noclegu.
 • zależą od miejsca publikacji zgłaszanego artykułu.

Obowiązkowa dla wszystkich uczestników imprezy opłata konferencyjna obejmuje publikację artykułu w języku polskim w recenzowanej monografii naukowej i wynosi 300 zł. Umieszczenie każdego kolejnego artykułu w monografii jest dodatkowo płatne w wysokości 100 zł.

Uczestnicy Konferencji mają także możliwość dodatkowego zgłoszenia pracy do wybranych czasopism branżowych: Materiały Budowlane (MNiSW-8 pkt.), Przegląd Mechaniczny(MNiSW-8 pkt.) oraz Wiadomości Chemiczne (MNiSW-7 pkt.)Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w specjalnych numerach tych wydawnictw. Opłata za dodatkowe opublikowanie jednego artykułu zależy od rodzaju miesięcznika i wynosi:

 • +360 zł - dla czasopisma Wiadomości Chemiczne,
 • +600 zł - dla czasopisma Przegląd Mechaniczny,
 • +700 zł - dla czasopisma Materiały Budowlane.

Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej wynosi 120 zł i obejmuje koszty wyżywienia, programu wieczornego i obsługi konferencyjnej.

UWAGA!

Wszystkich, którzy chcą zgłosić pracę na konferencję, uprzejmie prosimy o:

 1. zarejestrowanie się (założenie konta) w serwisie internetowym; prosimy o zaznaczenie, że rejestrujecie się Państwo w serwisie jako "Autor"
 2. dokonanie Rejestracji na Konferencję (zakładka Rejestracja w prawym menu);
 3. zgłoszenie tematu pracy i krótkiego streszczenia (zakładka Zaproszenie do zgłaszania materiałów w prawym menu lu TU).

Uczestnicy poprzednich edycji konferencji MDT oraz uczestnicy innych konferencji, organizowanych przez Filię PW w Płocku, mogą dokonać rejestracji na konferencję MDT2017 korzystając z dotychczasowego konta użytkownika, bez konieczności tworzenia nowego.