Konferencja CCTA 12 - relacja

Konferencja CCTA 12 - relacja

W dniach 6 – 10 września 2015 r. w Zakopanem odbyła się kolejna konferencja statutowa Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT) - 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 12) zoraganizowana wspólnie z 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian Thermoanalytical Conference.

Organizatorzy konferencji: Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin), PTKAT, Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej (Płock) i Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica. Przewodniczenia konferencji podjęła się Prof. Zofia Rzączyńska (UMCS, Lublin) zaś Współprzewodniczącą konferencji została Prof. Barbara Pacewska (PW, Płock), która również weszła w skład Komitetów: Naukowego i Organizacyjnego. Konferencje zgromadziły ponad 250 uczestników z kraju i z zagranicy, którzy prezentowali wyniki swoich prac badawczych w postaci referatów plenarnych, wykładów sekcyjnych, ustnych komunikatów, krótkich flash presentations oraz posterów łącznie w dziesięciu sekcjach. Streszczenia wystąpień zostały zebrane w liczących 542 strony materiałach konferencyjnych (Editors: Z. Rzączyńska, B. Pacewska, R. Łyszczek). Z Instytutu Chemii PW w Płocku, oprócz Prof. B. Pacewskiej, udział w konferencjach wzięły: dr inż. Iwona Wilińska, która wygłosiła referat sekcyjny oraz przedstawiła prezentację posterową w sekcji „Ceramics, cement and building materials”, dr inż. Wiesława Ciesińska (prezentacja posterowa w sekcji „Polymers”) oraz mgr inż. Mariola Nowacka (komunikat ustny i prezentacja posterowa w sekcji „Ceramics, cement and building materials”).

Podczas ceremonii otwarcia konferencji Prof. B. Pacewska przedstawiła zebranym historię PTKAT oraz sylwetki osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju PTKAT oraz analizy termicznej i kalorymetrii, wyróżnionych w bieżącym roku przez przyznanie Honorowego Członkostwa lub Medalu im. W. Świętosławskiego. Wśród odznaczonych był Prof. Janusz Pysiak, emerytowany wieloletni pracownik ICh PW, który został wyróżniony Medalem im. W.Świętosławskiego w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju analizy termicznej i kalorymetrii w Polsce.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili poziom naukowy prezentowanych na konferencji wystąpień oraz panującą miłą, przyjazną atmosferę. Aktualnie trwają prace nad redakcją wydania specjalnego Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, w którym wybrane prace prezentowane na konferencji wydrukowane zostaną w formie pełnych artykułów poddanych recenzjom przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów i standardowej procedurze redakcyjnej. Guest Edytorem tego wydania jest Prof. B.Pacewska.