IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w wydarzeniu

Instytut Budownictwa w dniach 16-17 listopada 2016 r. zorganizował IV FORUM BUDOWLANE – PŁOCK 2016 połączone z konferencją naukowo-techniczną pt.: „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”. 

W Konferencji wzięli udział inżynierowie budownictwa, studenci i pracownicy naukowi uczelni oraz firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska.

Konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami budownictwa i inżynierii środowiska.

Tematyka IV Forum Budowlanego obejmowała następujące zagadnienia z zakresu:

- Budownictwa:

  • Badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym recyklingowych
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia i organizacja procesów budowlanych
  • Eksploatacja, diagnostyka i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
  • Geotechnika

- Fizyki budowli i inżynierii środowiska:

  • Racjonalizacja użytkowania energii i ochrona środowiska
  • Niekonwencjonalne źródła energii
  • Nowe technologie w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji
  • Budownictwo zrównoważone.

Organizatorzy dziękują partnerom i sponsorom Konferencji za ich wkład rzeczowy (w postaci wystaw, wykładów i promocji) oraz wsparcie finansowe.

plakat forum budowlane - Kopia