AQUA 2016

AQUA 2016

Zapraszamy do udziału w Sympozjum AQUA 2016, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2016 r.

W dniach 2 i 3 czerwca 2016 odbędzie się już po raz trzydziesty szósty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika - AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska.

Organizatorami Sympozjum są: studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne oraz Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

36 lat organizacji Sympozjum AQUA to również wynik współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. W tym roku działalność płockiej Filii Politechniki Warszawskiej na rzecz zbliżenia nauki i gospodarki wspierają Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Wodociągi Płockie Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest Partnerem Głównym tegorocznego Sympozjum AQUA. Nawiązanie współpracy uczelni z KSC S.A. ma prowadzić do wykorzystania dorobku naukowo-badawczego przez przemysł przetwórczy, tym samym niwelując ujemne skutki wpływu na środowisko naturalne. W głównej mierze poprzez ograniczanie emisyjności SOx, NOx, pyłów oraz związków aromatycznych do powietrza, wody i gleby.

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. wspierają organizatorów sympozjum od wielu lat. W roku ubiegłym uczestnicy Sympozjum po obradach zwiedzali odrestaurowaną Wieżę Ciśnień w Płocku, Stację Uzdatniania Wody w Płocku oraz Oczyszczalnię Ścieków w Maszewie, która została zmodernizowana przy wykorzystaniu unijnych środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wodociągi Płockie są Mecenasem Sympozjum również w tym roku.

Stała współpraca uczelni z PKN ORLEN S.A. pozwala na prezentowanie w ramach Sympozjum AQUA rozwiązań z zakresu inżynierii środowiska wdrażanych w jednej
z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tematyka prac zgłaszanych na Sympozjum AQUA obejmuje zagadnienia z zakresu jakości wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby, powietrza oraz gospodarki odpadami. Stało się już tradycją, że w czasie odbywającego się Sympozjum uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne. W tym roku nadesłano referaty z: Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studenckiego Koła Naukowego Higieny i Profilaktyki WUM w Warszawie, Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina na Litwie, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy - Kyiv Polytechnic Institute, Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I. Ya. Horbaczewskiego w Tarnopolu na Ukrainie, Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.