40-lecie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska

40-lecie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia działalności Koła KNIŚ. Obchody odbędą się w dniu 1 czerwca 2017 roku podczas Seminarium nt. „40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w 50-letniej historii Politechniki Warszawskiej w Płocku”.

Szczegółowy program Seminarium zamieścimy na stronie www.pw.plock.pl w miesiącu maju. Udział w Seminarium jest bezpłatny. W sprawach organizacyjnych informacji udziela dr inż. Bożena Piątkowska (piatkowska@pw.plock.pl).

Jednocześnie informujemy, że w roku 2017 nie będzie organizowane Międzynarodowe Sympozjum AQUA – im. Bolesława Krzysztofika nt. Problemów Inżynierii ŚrodowiskaOd roku 2018 Sympozjum AQUA będzie odbywało się co dwa lata, na zmianę z nowym przedsięwzięciem PW w Płocku – Konferencją Naukową Doktorantów i Młodych Naukowców - Młodzi dla Techniki. Więcej informacji na temat tegorocznej konferencji 

   

Komitet Organizacyjny Seminarium

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska