11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

XI Międzynarodowe Seminarium im. prof. St. Bretsznajdera poświęcone analizie termicznej i kalorymetrii odbędzie się w dniach 26-29 września w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. 

Tematyka Seminarium obejmuje zastosowania analizy termicznej i kalorymetrii w badaniach różnorodnych związków organicznych i nieorganicznych, badania mechanizmu rozkładu substancji stałych, syntez związków chemicznych, równowag fazowych, zagadnienia związane z kinetyką i termodynamiką.

Organizatorami Seminarium są Instytut Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego. Patronat honorowy objęli JM Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Prezydent Miasta Płocka. Sponsorami są Miasto Płock oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

PROGRAM

Patronat Honorowy

patroni bretsznajder

Sponsorzy Seminarium

sponsorzy bretsznajder

Prezentacje Firm

prezentacje firm