Rada Samorządu Studentów Filii w Płocku

Od kadencji 2024 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku działa jeden wspólny organ - Rada Samorządu Studentów Filii w Płocku.

Imię i nazwisko Funkcja
Jakub Skorupa
 • Przewodniczący RS Filii w Płocku
 • Członek Parlamentu Studentów PW
 • Delegat do Komisji Finansowo-Gospodarczej
 • Członek RS
Zuzanna Koźlińska
 • Pełnomocnik Przewodniczącego RS ds. Kolegium NEiS
 • Delegat do Komisji Współpracy Międzynarodowej
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia (KNEiS)
Mateusz Bzduń
 • Członek Parlamentu Studentów PW
 • Członek RS
Aleksandra Barylska
 • Członek RS
Patrycja Maruszewska
 • Delegat do Komisji Dydaktycznej
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia (WBMiP)
 • Członek RS
Oskar Bezel
 • Delegat do Komisji Socjalnej
 • Członek RS
Julia Orczyk
 • Członek Parlamentu Studentów PW
 • Członek RS
Mateusz Drabik
 • Członek RS
Zofia Urbańska
 • Delegat do Komisji Promocji i Współpracy i Zewnętrznej
 • Członek RS
Jakub Dzięgielewski
 • Członek RS
Radosław Grudziński
 • Członek RS
Sylwia Szmulewicz
 • Członek RS
Dasha Kobets
 • Sympatyk
Sara Maruszewska
 • Sympatyk
Michał Błaszkowski
 • Sympatyk
Hubert Dębiec
 • Sympatyk
WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
Mateusz Bzduń
 • członek WKS WBMiP
Radosław Grudziński
 • członek WKS WBMiP
Jakub Skorupa
 • członek WKS WBMiP
Julia Dobosz
 • członek WKS KNEiS
Zuzanna Koźlińska
 • członek WKS KNEiS
Weronika Magalska
 • członek WKS KNEiS
Aleksandra Ważyńska
 • członek WKS KNEiS