Studenci z PNKCh w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie

Studenci z PNKCh w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie

7 listopada Płockie Naukowe Koło Chemików wraz z innymi studentami kierunku technologia chemiczna oraz opiekunami naukowymi wybrali się na zwiedzanie laboratoriów Sieci Badawczej Łukasiewicz w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie.

W ramach wizyty studialnej studenci mieli okazję zapoznać się z działalnością Grupy Badawczej Technologii Chemicznej oraz Grupy Badawczej Technologii Polimerów, a także zwiedzić Halę Produkcyjną Działu Półtechnik.

Sponsor wyjazdu

Sponsor_orlen

"Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować sponsorowi głównemu naszego wyjazdu, jakim jest ORLEN S.A. Bez niego nie mielibyśmy możliwości zorganizowania takiego wydarzenia łączącego w sobie naukę i mile spędzony czas.

Kolejne podziękowania kierujemy naszym opiekunom naukowym - dr. inż. Anecie Lorek, dr. inż. Przemysławowi Jarosińskiemu oraz mgr. inż. Klaudii Łyzińskiej a w szczególności dr inż. Pawłowi Grabowskiemu, który niezawodnie pomagał nam w organizacji całego wydarzenia.

Wyjazd był organizowany przez komitet organizacyjny w składzie: Adam Gawlik, Patrycja Skierska, Daniel Fijałkowski."

Szczegółowa relacja i zdjęcia z wydarzenia.

PNKCh