Seminarium SCN „NAUKA z PASJĄ” – nowy cykl spotkań rozpoczęty

Seminarium SCN  „NAUKA z PASJĄ” – nowy cykl spotkań rozpoczęty

Tym razem będzie to seria prezentująca społeczną odpowiedzialność uczelni. Światowy Dzień Ochrony  Środowiska 2023  okazał się doskonałą okazją do zaprezentowania „odcinka” nr 1 pt.: „NAUKA Z PASJĄ - Społeczna odpowiedzialność uczelni w obszarze inżynierii środowiska”. 

Seminarium odbyło się 5 czerwca 2023. Zostało zorganizowane przez Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej działające na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii we współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizację Seminarium wspierała również Spółka „Wodociągi Płockie” zapewniając prezentację materiałów filmowych i publikacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

SCN 1
SCN 2
SCN 3

Pierwszym prelegentem Seminarium był Pan Jarosław Gębka - członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Inżynieria środowiska, w czasach studenckich Przewodniczący Koła Naukowego Inżynierii Środowiska. Obecnie nadal wspiera działalność Uczelni i jest członkiem Zespołu doradczego ds. kierunku Inżynieria środowiska.

SCN 4

Nauczyciele akademiccy PW i UKW w Bydgoszczy - dr inż. Sławomir Grabarczyk i dr inż. Sławomir Torbus prof. uczelni - zaprezentowali grant dydaktyczny realizowany w ramach pierwszej edycji projektu Politechniki Warszawskiej  - INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA.

SCN 5
SCN 6

Studenci Matematyki z UKW w Bydgoszczy pod kierunkiem dra inż. Sławomira Torbusa prof. uczelni i dr Karoliny Mroczyńskiej przekonywali młodzież ze szkół średnich, że matematyka jest nieodłączną częścią pracy inżyniera środowiska. Zaprezentowali statystyczne opracowania wyników pomiarów wykonanych w Laboratorium Fizyki Budowli i Instalacji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

SCN 7
SCN 8

Płoccy studenci Inżynierii środowiska przedstawili natomiast przykłady prac dyplomowych inżynierskich uwzględniających zagadnienia projektowe z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

SCN 9

OZE stanowiły również główne hasło Konkursu na plakat „Inżynieria środowiska, czyli …”. Podczas Seminarium wręczono nagrody laureatom konkursu, uczniom szkół średnich z Żychlina, Płocka i Sierpca.

SCN 10
SCN 11
SCN 12

Rok 2023 jest szczególny dla Inżynierii środowiska w Płocku. Mija właśnie 50 lat od uruchomienia tego kierunku studiów na naszym Wydziale. Z tej okazji mogliśmy usłyszeć kilka słów o historii Inżynierii środowiska. Był z nami Pan Mariusz Portalski, który jest świadkiem rozwoju naszej Uczelni od momentu jej założenia i przekazuje wspomnienia następnym pokoleniom. Pan Mariusz Portalski jest założycielem  Stowarzyszenia Innowacyjna i Nowoczesna Edukacja w Płocku. Stowarzyszenie reprezentowała również Pani Urszula Wojtalewicz – doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

SCN 13

Pan Mariusz Portalski podczas swojego wystąpienia obok własnych wspomnień przedstawił informacje, które uzyskał od absolwentów kierunku Inżynieria środowiska. Uczestnicy Seminarium mogli osobiście poznać Pana Konrada Włodarczyka, absolwenta kierunku Inżynieria środowiska z 1981 roku.  Jest on wychowawcą wielu inżynierów tej specjalności jako rzeczoznawca i członek władz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadającej uprawnienia budowlane. 

Podczas Seminarium zostały zaprezentowane przykłady działań Uczelni na rzecz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży w kierunku nauk ścisłych. Działania te przedstawiła dr inż. Aneta Krajewska, ze szczególnym uwzględnieniem Projektu "Czas to podstawa" realizowanego przez Uczelnię z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. marsz. St. Małachowskiego w Płocku.

Szczegółowy program Seminarium dostępny pod adresem: https://www.pw.plock.pl/Studenci/Aktualnosci/Seminarium-Studenckiego-Centrum-Nauki

Więcej zdjęć na naszym Facebooku.