Politechnika Warszawska po raz kolejny na Jarmarku Tumskim

Politechnika Warszawska po raz kolejny na Jarmarku Tumskim

Kolejny Jarmark Tumski za nami. W tym roku ponownie studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku włączyli się aktywnie w jego organizację współtworząc Strefę Nauki. Wśród wystawców znalazły się 2 spośród naszych kół naukowych, tj. PNKCh i ROTOR.

Podczas Jarmarku Tumskiego studenci Politechniki Warszawskiej Fili w Płocku z Płockiego Naukowego Koła Chemików oraz Koła Naukowego ROTOR wprowadzi uczestników w świat nauki. Zaprezentowali proste, ale widowiskowe doświadczenia chemiczne. Szczególnie młodzi uczestnicy Jarmarku mieli okazję zapoznać się z barwną chemią oraz działaniem suchego lodu. Starszym uczestników zaprezentowane pochodzenie ropy naftowej, a także zapoznano z jej zamiennikami.

Koło Naukowe ROTOR zaprezentowało konstrukcje mechaniczne w postaci robotów zbudowanych na znanych i lubianych klockach LEGO Mindstorms. Uczestnicy mieli okazję również poznać sposoby na pozyskiwanie energii z wiatru i słońca z wykorzystaniem modeli wiatraków i paneli fotowoltaicznych. Dla miłośników elektroniki i programowania znalazły się projekty bazujące na platformie Arduino.

Dziękujemy za możliwość udziału w tym wydarzeniu.

PW na Jarmarku Tumskim
PW na Jarmarku Tumskim
PW na Jarmarku Tumskim