Nabór do drugiej edycji Akademii H2 organizowanej przez ORLEN.

Nabór do drugiej edycji Akademii H2 organizowanej przez ORLEN.

30 miejsc czeka na studentów zainteresowanych rozwojem technologii wodorowych. Do 12 listopada 2023 roku można składać aplikację do programu.

Celem programu jest wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, a osobami zainteresowanymi wskazaną tematyką, rozpoczynającymi pracę w branży.

Akademia obejmować będzie cykl wykładów/warsztatów/spotkania z ekspertami i naukowcami z branży wodorowej. Organizowane w różnych miejscach w Polsce wykłady pomogą nie tylko pogłębić wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim pozwolą na własne oczy i na własnej skórze zobaczyć i przekonać się, jak technologie wodorowe funkcjonują w różnych aspektach przemysłu.

Na proces rekrutacyjny składają się 2 etapy:

ETAP I:

 • masz status studenta trzeciego, czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich, status studenta trzeciego roku studiów licencjackich, status studenta trzeciego roku lub siódmego semestru studiów inżynierskich, status studenta magisterskich studiów uzupełniających lub status absolwenta uczelni wyższych do roku od zakończenia studiów
 • w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego nie ukończyłeś dwudziestego siódmego (27) roku życia
 • legitymujesz się średnią ocen na poziomie nie niższym niż 4,0

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik 1 do Regulaminu).
 • opis rozwiązania mini projektu wodorowego:
  • Mój pomysł na technologię wytwarzania wodoru o jak najniższej emisji dwutlenku węgla.
  • Mój pomysł na innowacyjną Dolinę Wodorową.

ETAP II:

Osoby zakwalifikowane do etapu rozmów rekrutacyjnych będą mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy merytorycznej w tematyce wodorowej, umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz motywacji.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie AkademiiH2 

Źródło: https://akademiah2.pl/