Dzień wiedzy z ORLENEM 2017

Dzień wiedzy z ORLENEM 2017

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Dzień wiedzy z ORLENEM", który odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 10:15 w Audytorium.

Program:

1. Technologia otrzymywania polichlorku winylu. Metody badań polichlorku winylu – Anwil S.A.
2. Magazynowanie paliw – aspekty technologiczne i rynkowe – PKN ORLEN S.A.
3. Komponowanie olejów napędowych – PKN ORLEN S.A.

dzien wiedzy z orlenem marzec 2016 - Kopia