Rozeznanie rynku z dn. 03.09.2019 r.

Koordynacja i rozliczanie Projektu: Termomodernizacja Gmachu Mechaniki wraz z Aulą i budynkiem socjalnym w Płocku przy ul. Jachowicza 2

Kategoria: usługi

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamówienia.plock@pw.edu.pl w terminie: 16.09.2019 r. do godziny 10:00.

 

Osoba do kontaktu:

doc. dr inż. Krzysztof Pietrzak, tel. 24 36 72-101, w godz. 800-1400.

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego):

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty