Pracownicy

Skład osobowy

Dane kontaktowe pracowników dostępne są tutaj

Sprawy socjalne

Aktualne informacje dotyczące pracowników, dokumenty oraz wnioski do pobrania dostępne są tutaj

Formularze BSO

Dokumenty Biura Spraw Osobowych dostępne są tutaj

Ocena Okresowa Nauczycieli Akademickich

Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich

Praca w Politechnice

Oferty pracy dla nauczycieli i nie nauczycieli