BZP.262.7.2019

Dostawa sprzętu do Laboratorium Geotechniki Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Znak sprawy: BZP.262.7.2019

 

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 28 października 2019 r., godz. 09:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytań do opisu przedmiotu zamówienia:

- mgr inż. Małgorzata Brych-Dobrowolska, tel. 793-565-813, e-mail: malgorzata.brych@pw.edu.pl

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego)

zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

formularz propozycji cenowej (ofertowej)

projekt umowy

klauzula informacyjna RODO

.

Informacja z otwarcia ofert

.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty