BZP.262.2.2021

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higieniczno-sanitarnych

Znak sprawy: BZP.262.2.2021

Kategoria: dostawy

 

Termin składania propozycji cenowej (ofertowej): 17.02.2021 r., godz. 10:00

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-402 Płock

pok. nr 5,

lub na adres e-mail: zamowienia.plock@pw.edu.pl

 

Osoba do kontaktu:
- w sprawie opisu przedmiotu zamówienia:

Edyta Brymora, tel. (24) 36 72 229, e-mail: edyta.brymora@pw.edu.pl

Adam Górecki, tel. (24) 36 72 291, e-mail:  adam.gorecki@pw.edu.pl

- w zakresie formalno-prawnym:

Joanna Jamowska, tel. (24) 36-72-221, e-mail: joanna.jamowska@pw.edu.pl

 

 

Załączniki do rozeznania cenowego (ofertowego):

- zaproszenie,

- opis przedmiotu zamówienia,

- formularz propozycji cenowej (ofertowej),

- projekt umowy,

- klauzula informacyjna RODO.

.

Informacja o unieważnieniu postępowania