Promocje doktorskie i habilitacyjne 2022

Promocje doktorskie i habilitacyjne 2022

W murach Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w dniu 4 października odbyły się uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych. Towarzyszyło im wręczenie odznaczeń państwowych.

Przy udziale gości, w tym promotorów i członków rodzin, 65 osobom nadano stopień doktora. Habilitację otrzymało 22 doktorów. W uroczystości udział wzięli również absolwenci studiów doktoranckich naszego Wydziału. Dyplomy doktorskie z rąk Prorektora PW ds. Ogólnych prof. dr. hab. inż. Mirosława Karpierza otrzymali dr inż. Paweł Kraśniewski w towarzystwie promotor dr hab. Ewy Kasprzyckiej oraz dr inż. Sandra Storczyk.

Storczyk
Krasniewski Kasprzycka

Na wniosek Ministra Edukacji i Nauki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczenia otrzymali:

  • dr inż. Marek Kapela - Złotym Krzyżem Zasługi
  • dr inż. Włodzimierz Koper - Srebrnym Krzyżem Zasługi
  • dr inż. Piotr Wiliński - Brązowym Krzyżem Zasługi

Medal za długoletnią służbę otrzymali:

  • mgr Jacek Gorzelewski - Medal Złoty
  • dr Katarzyna Matczak - Medal Złoty
  • dr inż. Aneta Krajewska - Medal Srebrny
  • mgr Beata Kwiatkowska - Medal Srebrny
  • mgr Katarzyna Lig - Medal Srebrny
  • mgr Joanna Jamowska - Medal Brązowy
  • dr Agnieszka Krzętowska - Medal Brązowy