Prof. Barbara Pacewska wyróżniona

Prof. Barbara Pacewska wyróżniona

Profesor Barbara Pacewska została wyróżniona prestiżową nagrodą Scientific Excellence Award przyznaną przez Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (JTAC) za wybitny wkład w rozwój analizy termicznej i kalorymetrii. 

Identyczną nagrodę otrzymał wcześniej w 2017 roku jedynie Prof. Jean Rouquerol  (the Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS), France). Ponadto, jest to już druga z prestiżowych nagród przyznanych Prof. B. Pacewskiej przez JTAC. W 2006 roku jako pierwsza otrzymała First  Award  of  the  Journal  of  Thermal  Analysis  and  Calorimetry.

Wręczenie nagrody miało miejsce podczas 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference w Budapeszcie (18-21 czerwca 2019), świętującej  50-lecie JTAC. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i odnotowała ponad 500 zarejestrowanych uczestników z ponad 40 krajów z całego świata. Integralną częścią nagrody było zaproszenie Prof. B. Pacewskiej do wygłoszenia wykładu plenarnego. Wykład, jako JTAC Scientific Excellence Award lecture,  zatytułowany: „Utilization of aluminosilicate by-products in binding mixtures – benefits and limitations” został  wygłoszony przez Prof. B. Pacewską  w pierwszym dniu konferencji.

Prof. Barbara Pacewska była pracownikiem Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w latach 1970-2018, a obecnie, przebywając na emeryturze, jest nadal aktywna naukowo.