IX Płockie Dni Techniki i V Forum Budowlane Płock 2018

IX Płockie Dni Techniki i V Forum Budowlane Płock 2018

W dniach 7-9 listopada 2018 r. w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej odbyły się V Forum Budowlane i IX Płockie Dni Techniki. Wydarzenia wpisywały się w program Mazowieckich Dni Techniki, które zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorami obu wydarzeń były Płocka Rada NOT FSN-T, z Prezesem Rady P. Markiem Karpińskim i Dyrektorem Biura P. Katarzyną Zygner oraz Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW, z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr inż. Arturem Koperem i dr hab. inż. Romanem Marcinkowskim, prof. PW, jako przewodniczącym Komitetu Naukowego Forum.

Forum Budowlane w Płocku to wydarzenie cykliczne, organizowane od 2010 roku. Było i jest formą promocji osiągnięć budownictwa, platformą dyskusji naukowych, popularyzacji technologii i umiejętności istotnych dla inżynierów budownictwa. Dla Miasta Płocka było zawsze okazją do pokazywania osiągnięć w sferze utrzymania zabytków, rozwoju infrastruktury miejskiej, przedyskutowania różnych problemów związanych z rozwojem Miasta.

W ramach tegorocznego Forum odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Współczesne problemy budownictwa. Budownictwo modułowe i prefabrykowane”, oraz sesja miejska „Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju budownictwa mostowego i drogowego w Płocku”. Przedstawiano też zagadnienia związane z aplikacją osiągnięć informatyki do budownictwa i infrastruktury miejskiej, firmy prezentowały nowoczesne technologie budowlane, a studenci kół naukowych Budownictwa i Inżynierii Środowiska prezentowali swoje oryginalne inicjatywy naukowe. Ogółem odbyło się osiem sesji o różnych tematach wiodących, związanych z osiągnięciami nauki, techniki i praktyki budowlanej.

Tematykę konferencyjną Forum w  skrócie stanowiły:  budownictwo prefabrykowane i modułowe, problemy naukowe inżynierii przedsięwzięć budowlanych, efekty badań materiałów budowlanych, innowacje w budowie stropów i robotach murowych.

FB4

Rozpoczęto trzema bardzo interesującymi zagadnieniami: możliwościami przebudowy budynków prefabrykowanych w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcyjnego (ref. Piotr Knyziak  ̶  WIL PW), współczesnymi trendami w architekturze budynków prefabrykowanych i modułowych (ref. Justyna Janiak – WBMP PW) oraz problemami rozbiórki budynków w trudnych warunkach lokalizacyjnych (ref. Marek Kapela – WBMP PW). Później odbyły się warsztaty firmy SCHOMBURG z tematem wiodącym „Hydroizolacje w budownictwie – wiedza a rzeczywistość” (ref. Krzysztof Knop). Równolegle odbywał się wykład zorganizowany przez Urząd Dozoru Technicznego na temat „ Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn” (ref. Sebastian Kosowski). Po południu odbyły się dwie sesje konferencyjne zatytułowane „Wybrane zagadnienia technologii i organizacji budownictwa” oraz „Badania materiałów i wyrobów budowlanych”. W programie wieczornym Uczestnicy Konferencji zwiedzili najstarszą świątynię rzymskokatolicką i najcenniejszy zabytek Płocka, miejsce spoczynku władców Polski – Bazylikę Katedralną Wniebowzięcia NMP w Płocku. O historii Katedry, jej zabytkach oraz prowadzonych pracach konserwatorskich opowiedział, w sposób bardzo interesujący, ks. kan. Stefan Cegłowski - proboszcz parafii katedralnej, Dziekan Dekanatu Płock-Zachód, wykładowca, historyk sztuki, zasłużony Płocczanin.

FB 7

W drugim dniu Forum odbyła się  sesja specjalna (nazywana miejską) dotycząca historii, teraźniejszości i perspektyw budownictwa drogowego i mostowego w Płocku.  Uczestnikom Towarzystwo Techniczne Płockie przedstawiło historię mostu drogowo-kolejowego na Wiśle w Płocku (ref. Piotr Gryszpanowicz  ̶  TTP) oraz związki wykładowców i absolwentów Politechniki Warszawskiej z mostem im. Legionów Józefa Piłsudskiego (ref. Marcin Błaszczyk  ̶ TTP). W aspekcie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej miasta prezentowano budowę Obwodnicy Płocka (ref. Wojciech Kulpiński – PORR S.A.) oraz perspektywy rozwoju miasta Płocka (ref. Jacek Terebus – Wiceprezydent Miasta Płocka).

FB 5

Kolejnym tematem Forum  było „Zastosowanie technologii informacyjnej w budownictwie”. Rozpoczęto akcentem uroczystego podpisania porozumienia między Wydziałem Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku a Fundacją Europejskie Centrum Certyfikacji BIM o współpracy w realizacji studiów podyplomowych „Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych”. Partnerem tych studiów jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Porozumienie podpisali: prorektor PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński i prezes Fundacji ECC BIM Dariusz Kasznia. W sesji omawiano problemy partycypacji społecznej rozwoju smart city  (ref. Anna Fiedukowicz – WGiK PW i Bogna Kietlińska – UW) oraz zagadnienia związane z wdrażaniem technologii BIM (ref. Grzegorz Lusa – Athenasoft , Dariusz Kasznia - ECC BIM).

podpisanie V FB

Forum zakończyło  się sesją „Eksploatacja, diagnostyka i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych”, w której omawiano zagadnienia fizyki budowli, oceny stanu konstrukcji budowlanych oraz badania dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Forum zakończył prof. Roman Marcinkowski podsumowaniem przedstawionych na nim zagadnień i podziękowaniami skierowanymi do Uczestników, w szczególności zaś do sponsorów, prelegentów, firm, studentów i Komitetu Organizacyjnego.

Trzeci dzień Płockich Dni Techniki, pod hasłem „Technika dla młodych”, skierowany był głównie do młodzieży szkolnej. Odbyły się w tym dniu: pokazy chemiczne, pokazy ratownictwa technicznego z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy, przybliżono Uczestnikom samą Uczelnię – jej ofertę edukacyjną, społeczną i kulturalną, przedstawiono kilka filmów edukacyjnych dotyczących zagadnień technicznych.

FB 6
FB 3

IX Płockie Dni Techniki i V Forum Budowlane odbywały się pod honorowym patronatem: Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płocka, Rektora Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Sponsorzy: Miasto Płock, PKN ORLEN, Powiat Płocki, Blachy Pruszyński, Schomburg, Peikko, Athenasoft, Stowarzyszenie Białe Murowanie, PORR S.A., MOIIB.
Partner organizacyjny NOT FSNT Rada w Płocku.
Patroni merytoryczni: WIL PW, WGiK PW, WILiG WAT, WBiIŚ SGGW, Fundacji ECC BIM.

GALERIA