Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski

pok.  223GG
tel.:  24 3672151
e-mail: cezary.wisniewski@pw.edu.pl

Godziny przyjęć:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kontakt mailowy: cezary.wisniewski@pw.edu.pl

Kontakt telefoniczny: 24 3672151 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-13.00

Istnieje możliwość indywidualnego spotkania po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się.